POT & KÜRESEL MESNETLER

FEFCON Pot ve Küresel Mesnetler, üst yapı ve ana taşıyıcı yapı arasındaki kontrollü yük aktarımını sağlayarak yapıların güvenli ve dayanıklı olmasını temin eden yapı elemanlarındandır. Bu özel tasarım mesnetler her türlü yapıda kullanılabilmekle beraber, aynı zamanda yanal hareket ve dönme taleplerini de karşılayacak şekilde özenle tasarlanır. Böylelikle çeşitli yüksek veya düşük yükler, hareketler ve dönme değerleri altında çalışıp, yapılara dayanıklılık ve uzun ömürlülük sağlarlar.
Genel anlamda çelik plakalardan oluştuklarından dolayı elastomer mesnetlere göre çok daha yüksek taşıma kapasitelerine sahiptirler.
Müşteri taleplerine ve projenin özelliklerine göre pot mesnetler EN 1337-5 veya AASHTO standartlarına, küresel mesnetler ise EN 1337-7 veya AASHTO standartlarına uygun şekilde FEFCON’un uzman mühendisleri tarafından tasarlanır ve üretilir. Bu sayede, projeye özgü optimize edilmiş tasarımlarla maliyet avantajları elde edilirken aynı zamanda yüksek kalite ve performans garantisi sağlanır. Bu hassas ürünlerin tasarımı ve üretimi sırasında mühendislik kadrosunun yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması şarttır, aksi halde hatalar kaçınılmazdır.