MONTAJ VE DEĞİŞİM

Yapısal Mesnet Montajı ve Değişimi

Yapısal mesnetlerin montajı EN 1337-11’e göre yapılmalıdır. Mesnetlerin kullanılacağı yapının çelik, yerinde dökme betonarme veya prekast betonarme olmasına bağlı olarak farklı montaj şekilleri kullanılabilir. Genel olarak mesnetin yerleştirileceği yüzeyin düzgün, kirden arındırılmış ve temiz olmalıdır. Bunun yanında mesnetin herhangi bir ek dönmeye maruz kalmaması ve üst yapıdan gelen yükün de esas taşıyıcı sistemlere düzgünce aktarılabilmesi için yerleştirileceği yüzeyin düz olması da çok büyük önem arz etmektedir. Eğer mesnet ankrajlı bir mesnet ise, ankrajlanma şekline bağlı olarak aderansın sağlanabilmesi için beton yüzeyinde yüzey pürüzlendirilmesi yapılarak mesnet altına yüksek dayanımlı kendiliğinden yerleşen grout da kullanılabilir. Grout dökümünün tek taraftan gerçekleştirilmesi ile groutun mesnet alt yüzeyini tamamen doldurması sağlanır.

Montaj sonrası mesnetlerin belli aralıklar ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Geçen zaman ve süre içerisinde işlevselliğini kaybeden ve yıpranan mesnetlerin köprü ve viyadük hareketlerini engellememesi ve sisteme zarar vermemesi amacıyla üst yapıya zarar vermeden değiştirilmesi gerekir. Bu gereksinim durumunda Fefcon mesnet değişim projesi oluşturup yüksek kapasitedeki krikolar yardımıyla mesnet değişimi yapabilmektedir.

Genleşme Derzi Montajı ve Değişimi

Genleşme derzleri Fefcon montaj kılavuzuna uygun ve derz tipine bağlı olarak yerinde dökme veya kimyasal ankraj sistemiyle köprü ve viyadük gibi yapılar üzerine yerleştirilir.

Çevresel faktörlere bağlı olarak genleşme derzleri yıpranabilir ve işlevselliğini kaybedebilir. Bu durumda Fefcon bakım ve onarım kılavuzuna uygun eski genleşme derzleri yerinden çıkarılır. Yerine yerleştirilecek olan yeni genleşme derzi için uygun yüzey onarımı yapıldıktan sonra montajı yapılmaktadır.