MONTAJ VE DEĞİŞİM

Genleşme Derzi; Statik gibi görünseler de köprüler; sıcaklık, öngerme, rötre, sünme, trafik yüklerinin oluşturduğu şekil değişiklikleri vb. sebeplerle sürekli hareket halindedir. Bu hareketlerin, ek bir gerilim oluşturmadan karşılanabilmesi için genleşme boşluğu bırakılması gerekir. Bu boşluktan trafiğin rahatça akabilmesi ve suların ya da buz çözücü kimyasalların aşağıya sızıp köprü yapısına ve mesnetlere zarar vermesinin engellenmesi için ise genleşme derzleri yerleştirilir.

Gebze-Bursa Arası Otoyol viyadük ve köprü derzlerinde oluşan hasarlardan dolayı kırılarak genleşme derzleri çıkartılmadan, kot ayarlaması yapılarak, gerekli donatı (ankraj vb) ilave edilerek ve kaynakları tamamlanarak tekrar betonları dökülüp trafiğe açılmıştır.